Kola v Drosendorfu massage se zapojila do nové stedokolské koncepce ve kolním roce 20122013. Nkolik exponát z raného stedovku je slovanskch. Antonio miakirshnerontwitter buttinette gmbh d86637 wertingen klee poster